MENY
Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare
Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot egenföretagare som har förlorat sina uppdrag och därmed är i behov av arbetslöshetsersättning.

Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

12.06.2020 | Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet
AKTUELLT | Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Företagare kan beviljas arbetslöshetsersättning om de avvecklar sitt företag eller lägger det vilande. Tidigare under våren har regeringen infört utökad möjlighet att lägga företaget vilande. Vanligtvis behöver det gå minst fem år från att en verksamhet återupptas från ett uppehåll till att arbetslöshetsersättning kan beviljas igen för en företagare. Femårsregeln gäller inte för uppehåll i verksamheter som görs under 2020.

Regeringen har nu beslutat om en förordningsändring som innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.