MENY
Tre ytterligare månader med korttidsstöd
Foto: Adobe Stock.

Tre ytterligare månader med korttidsstöd

11.05.2021
AKTUELLT | Eftersom det är fortsatt hög smittspridning har Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att förlänga korttidsstödet ytterligare tre månader.

Systemet för korttidspermittering har varit en viktig åtgärd för att rädda livskraftiga företag i krisen. Nu förlängs stödet med månaderna juli, augusti och september 2021.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete är nu ute på remiss och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021.

Samlad information om korttidspermittering >>