MENY
Ytterligare förlängning av omsättningsstöd och förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Ytterligare förlängning av omsättningsstöd och förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

19.02.2021
AKTUELLT | Regeringen har kommit med flera förslag för att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin. Du som har ett litet företag berörs.

Förslag om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Den tillfälliga utvidgningen av reglerna innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. Nedsättningen gäller på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

De tillfälliga reglerna ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.


Omställningsstöd även i mars och april

Har ditt företag tappat mer än 30 procent i omsättning? Då kan du få använda omställningsstödet som nu förlängs.  Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Så beräknas subventionsgraden för omställningsstöd från och med augusti 2020

De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. De högsta subventionsgraderna gäller små företag under perioden november-april. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.

Läs mer på Regeringen.se >>


Även förlängning av omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och stöd till handelsbolag

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag kommer att förlängas till att också omfatta mars och april 2021.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade tiden mars – juli 2020. Stödet kommer inom kort att förlängas och då omfatta tiden augusti 2020 – februari 2021. Inom kort kommer ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021.

Regeringen meddelar nu att båda stöden kommer att förlängas till att även omfatta mars och april 2021. Inom kort kommer nya förordningar som reglerar dessa månader.

För att kunna söka stöd för mars och april 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Läs mer på Regeringen.se >>


Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Regeringen vill förlänga möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent i ytterligare en månad. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden.

Stödet för korttidspermittering har förstärkts i januari, februari och mars 2021 på så sätt att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Regeringen vill nu förlänga den möjligheten i ytterligare en månad, alltså till och med april.

Samtidigt som den förstärkta nivån i stödet förlängs kommer subventionsgraden ligga kvar på 75 procent i april i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats. Subventionsgraden är den andel av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Läs mer på Regeringen.se >>