MENY
Top Image
Hantverkarna Härnösand
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider

Historia

Ur protokollet från Härnösands Hantvärkare Societets konstituerande möte
"Såsom Wälloflige Magistraten på Hantvärkare Societetens ödmjuka ansökan den 7 mars 1768 gunstligtbehagade lämna tillstånd till derasloflige sammankomster eller gillet, till att överlägga om deras skäliga angelägenheter, så voro nedanstående mästare den 23 mars 1768 i rådman Johan Georg Wollmars närvaro församlade, till att komma överens uti en ordentlig inrättning till bemälte sammankomster...”