MENY
Top Image
Hantverkarna Härnösand
CloseFiltrer på undersider
For trafikklærere
Burger Filtrer på undersider

Hantverkarna Härnösand

Härnösands hantverk och småföretag är en näringspolitisk organisation med Härnösands hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.